Liike Nyt

Liike Nytin päämääränä on muuttaa päätöksentekoa niin, että kaikki ihmiset voisivat osallistua siihen. Kritisoimme ”tilataksi -päättämistä”.

Sivuillamme www.Liikenyt.fi pystyt rekisteröitymään ja sen jälkeen pääset äänestämään ajankohtaisista asioista. Liike Nyt pyrkii tuomaan ”nettiparlamentille” noin kaksi merkityksellisintä ja isoa asiaa kuukausittain. Kansanedustajat sitoutuvat äänestämään eduskunnassa nettiäänestysten mukaisesti.

Liikkeen tiekartta on valmistumassa ja toimimme sen mukaisesti tulevalla eduskuntakaudella. Kuusi pääperiaatettamme on yrittäjyys, huolenpito jokaisesta, yksilönarvostus, markkinatalous reiluilla säännöillä, ilmastonmuutoksen torjuminen ja Eurooppamyönteisyys.

Ajamme aktiivisesti yritystukien poistamista. Niistä vapautuisi useita miljardeja muuhun käyttöön!