Turvallisuus

Internet mahdollistaa 
huumausaineiden helpon
levittämisen.
Nuoremme ajautuvat yhä
helpommin käyttäjiksi.
Joillekin se ensimmäinen
kokeilukerta on viimeinen,
toisille vasta alku
karuun maailmaan.

Ympäristömme turvallisuus on
heikentynyt ja ensimmäinen
terroristinen teko on jo nähty. 
Turvallisuusviranomaiset ovat 
joutuneet ohuemmalle
henkilökunnalle
leikkausten vuoksi.
Viranomaiset toimivat kovan työpaineen alla, mutta silti PTR-yhteistyö on tuloksellista.

Viranomaisten edellytykset
toimia pitäisi turvata
mahdollistamalla
suorittavan henkilökunnan
määrän lisääminen!