Vanhusten kohtelu

Vanhusten kaltoinkohtelun 
laitoksissa on loputtava!!

Vanhuksia lääkitään
rauhoittavilla lääkkeillä
hoitajapulan vuoksi. Hoitajiksi naamioidaan muutakin henkilökuntaa, kuin sitä työtä tekevät; esimerkiksi vanhoja työntekijöitä!

Lähes 40 % hoitajista 
(Nordcare2 -tutk.)
ei haluaisi vanhana olla
hoidettavana omassa
hoitolaitoksessaan.

Oikeusasiamiehen tarkastusraporttien mukaan hoitolaitoksissa rajoitetaan vanhusten perusoikeuksia ilman säädöspohjaa. Heitä pidetään lukituissa huoneissa, sidotaan sänkyihin tai tuoleihin,
ei viedä ulkoilemaan
tai muutenkaan riittävästi huolehdita virikkeellisestä
elämästä.

Tähän on tultava loppu
ja hoitolaitoksille on saatava kattava valvonta, joka
toimisi kunnollisena pelotevaikutuksena! Hoitajia 
on oltava jokaisessa laitoksessa vähintään määrätyn
mitoituksen
mukaisesti eli 0.5 hoitajaa/hoidettava.
Itse asiassa mitoitus on oltava isompi!